Werkwijze en schermsysteem voor het aanbrengen van een scherm aan een bouwwerk.

Patent Citations (3)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  EP-1774847-A1April 18, 2007Bordeso B.V.Écran et cadre d'écran pour une serre, serre et procédé pour fabriquer une telle serre
  NL-1032479-C2March 13, 2008Bordeso BvHuis voor een slipkoppeling, slipkoppeling, warenhuis met een dergelijke slipkoppeling en werkwijze voor het toepassen van een slipkoppeling.
  NL-2005466-CApril 11, 2012Holland Scherming B VInrichting voor het door een operator op hoogte verrichten van werkzaamheden.

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle